Coraz więcej pojawia się portali społecznościowych, na których można od kogoś pieniądze lub komuś pożyczyć. W łatwy i prosty sposób można zostać inwestorem. Najmniejszą kwotę, którą można zainwestować to 50 złotych. Pieniądze są oprocentowane 12% w stosunku rocznym. Inwestorem może być każda osoba fizyczna, legitymująca się ważnym dowodem osobistym, która zarejestrowała konto na portalu społecznościowym i uzyska weryfikację konta bankowego. Takim portalem jest na przykład obecnie kokos. Uczestnictwo w portalu jest zagwarantowane podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Między inwestującym a pożyczkobiorcą jest zawierana umowa pożyczki, umowa opiewa na kwotę wpłaconą przez inwestującego. W przypadku kilku wpłat, do każdej zostanie wygenerowana oddzielna umowa pożyczki. Każda ze stron otrzymuje umowę pocztą elektroniczną, nie jest wymagany podpis na umowie. Środki dla pożyczającego mogą być wpłacane z różnych kont. Można też na danym portalu finansowym założyć swoje subkonto. Zarobione pieniądze są opodatkowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Inwestor może dofinansowywać kilka osób pożyczających, środki mogą być przenoszone na inne konto. Jeśli chcesz zainwestować więcej, niż wynosi pożyczka dla jednego pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty raty do 11-go dnia miesiąca. Po zaksięgowania środków, pieniądze są przelewane na zweryfikowane konto bankowe inwestora lub ewentualnie na subkonto w ciągu 2-3 dni roboczych. To bezpieczna forma zarabiania pieniędzy, a jednocześnie pomoc finansowa dla osób potrzebujących.