Ważne jest zdynamizowanie rynku pracy, rząd dba by przybywało miejsc pracy. Obserwuje się tu stopniową poprawę, choć być może stale jeszcze jest ona zbyt powolna. Obecnie kilka banków proponuje kredyty dla młodych stażem przedsiębiorców, czyli dla tych którzy dopiero co założyli działalność gospodarczą, oferuje bardzo ciekawe rozwiązania kredytowe. Wykorzystując fundusze unijne, instytucje finansowe przygotowały ofertę kredytową, zakładającą częściowe umorzenie kredytu. Idea pożyczki bezzwrotnej jest wspierana przez fundusze unijne. Taki kredyt może wynosić 25 tysięcy kapitału na finansowanie bieżących potrzeb firmy. Można go przeznaczyć na zakup towaru, maszyn czy remont pomieszczeń służbowych. Jednocześnie pozwala na zachowanie płynności finansowej. Przez cały okres pożyczki spłaca się jedynie odsetki od pożyczonej kwoty. Kapitał jest darowany. Niemniej trzeba prowadzić firmę przez co najmniej 10 lat. Raty kredytu można wliczyć w koszty działalności firmy. Można nie spłacać długu, jeśli są spełniane warunki określone w umowie z bankiem, m.in. terminowa spłata odsetek oraz zapewnienie wymaganych wpływów comiesięcznych. Do zalet kredytu unijnego należą niskie raty, gdyż spłaca się jedynie odsetki. Okres kredytowania może wynosić nawet do 120 miesięcy, dzięki czemu rata odsetkowa nie będzie specjalnym obciążeniem, przy założeniu jeszcze, że odsetki można wpuścić w koszty. Jest to bardzo dogodne rozwiązanie na rynku usług bankowych. Kredyt, przy którym nie trzeba spłacać kapitału, mógł powstać dzięki funduszom unijnym.