Kadra zarządzające w firmie musi mieć możliwość perspektywicznego oglądu. Do tego celu konieczne jest cykliczne raportowanie z działów księgowo-rozliczeniowego oraz merytorycznego. Kadra menedżerska musi mieć świadomość stanów magazynowych, stanu oraz wielkości produkcji, a także wyposażenia w maszyny i urządzenia elektroniczne. Raporty służą podniesieniu tej wiedzy oraz ogólnej świadomości stanu przedsiębiorstwa. Kadra ma w swoich rękach mechanizmy motywujące pracowników, które pozwalają na wpływanie na sprawność i efektywność działania przedsiębiorstwa. Procesy biznesowe zachodzące w firmie muszą być na co dzień monitorowane przez kadrę menedżerską. To również powinno być stałym elementem zarządzania i cechą dobrze działającej firmy.

Obieg dokumentów oraz informacji to wskaźnik sprawności zarządzania. Im szybciej przedsiębiorstwo jest w stanie reagować na zmieniający się rynek potrzeb konsumenckich, a także na działania podejmowane przez konkurencje, tym bardziej jest to widoczne. Kadra zarządzająca powinna zadbać o jasną i przejrzysta strukturę firmy. Zakres kompetencji oraz odpowiedzialności poszczególnych segmentów firmy powinien być czytelnie sformułowany i przejrzysty. Powinien tez być dobrze znany i rozumiany przez wszystkich pracowników.

Wtedy można spodziewać się efektywnej pracy i zysków na miarę przedsiębiorstwa. Koniecznym jest do sprawnego zarządzania posiadanie przez kadrę menedżerską wiedzy o stanach magazynowych oraz opracowanie właściwej polityki cenowej. Na bazie tych czterech elementów kadra menedżerska jest w stanie prowadzić długofalowa strategię przedsiębiorstwa i nakreślać cele oraz kierunki rozwoju. Jasno sprecyzowana droga to pierwszy wyznacznik uzyskania profitów. Znalezienie odpowiednich kontrahentów jest klamrą spinającą podejmowane działania. Racjonalne negocjacje sa również w gestii menedżerów. Po zapoznaniu się z możliwościami przedsiębiorstwa są oni w stanie określić wielkość produkcji, realizację zamówień, a także politykę cenową.