Reklama jest droga. Bez zareklamowania się nie ma mowy o tym, by odnieść sukces. Nie dzisiaj. W czasach tak ogromnej konkurencji trzeba dawać o sobie znać, intensywnie zabiegać o klienta, wciąż ponawiać oferty. Jak możliwie niewielkimi nakładami finansowymi osiągnąć efekt skutecznej reklamy. Sposobów jest kilka, a wszystkie dosyć proste. Najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie czy bardziej nam zależy na reklamie konwencjonalnej, czy też internetowej. To zależy od rodzaju biznesu. Jeśli jest to ebiznes, to wiadomo trzeba bardziej poszaleć w sieci, o ile prowadzimy działalność z rzeczywistym adresem, to marketing w gatunku offline jest bardziej zasadny. Dobrze jest zaproponować wymianę reklamową między współpracującymi ze sobą firmami. Ja umieszczę u siebie w firmie twoje logo, na swojej stronie internetowej, a ty – moje. Taka wymiana zawsze poszerza krąg odbiorców, a póki co nie wymaga nakładów finansowych.

Uczestniczenie we wszelkiego rodzaju imprezach okolicznościowych organizowanych w regionie i pojawianie się na nich w charakterze współorganizatora pozwala na zaistnienie w świadomości potencjalnych klientów. Rola regionu i najbliższej okolicy jest najczęściej niedoceniana przez początkujących biznesmenów, czy małych przedsiębiorców. Każdy myśli z rozmachem o ogólnopolskim zasięgu, czy reklamie wirtualnej, czyli niczym nieograniczonej. Polecanie firmy przez znajomych, al. Bo znajomych znajomych jest bardzo dobrą rekomendacją. Jeśli jesteś klientem, to chętnie korzystasz z usług firm, które polecają ci najbliżsi. Dlatego dbaj o opinię i przypominaj się stale wszystkim bliższym i dalszym znajomym. W internecie taką funkcję pełni mailing. Niemniej traci on coraz bardziej na znaczeniu, z uwagi na coraz lepsze zabezpieczenia internetowej poczty przed spamem. Ale już wiadomości rozszerzane na mediach społecznościowych dają bardzo dobre efekty. Reklama, aby była skuteczna musi działać. Cały czas trzeba myśleć o tym, jak powiadamiać o istnieniu firmy i jej dobrych roowaniach na przyszłość.