Możesz zostać inwestorem dzięki internetowi. Korzystając z nowych portali społecznościowych oferujących potrzebującym pożyczki. Działalność finansowa portali opiera się na zawieranych elektronicznie umowach między inwestującym a pożyczkobiorcą. Umowę otrzymuje się drogą mailową. Na portalach udzielane są też pożyczki z gwarancją. Im większe zaufanie, tym wyższa kwota pożyczki. Pożyczki z gwarancja obejmują osobę gwaranta, który zobowiązuje się w stosunku do pożyczkobiorcy do spłacenia w jego imieniu kapitału, w przypadku niemożności spłacenia rat. Wówczas wierzytelność z danej pożyczki przechodzi z inwestującego na gwaranta. W związku z powyższym to osoba gwarantująca może ubiegać się o pieniądze u pożyczającego. Jeśli pożyczkobiorca oddaje pieniądze w terminie, otrzymuje pozytywne gwiazdki ratingowe, które pozwalają na otrzymywanie wyższych kwot pożyczki w przyszłości. Wysokość pożyczki, rat oraz termin spłaty określa sam pożyczający pieniądze. Jego wiarygodność jest weryfikowana przez portal, opłata wynosi 1 złotych. Typowe oprocentowanie pożyczki dla inwestującego wynosi 12% w stosunku rocznym. W przypadku pożyczki z gwarancją oprocentowanie jest wyższe, jednocześnie jednak zyskujemy gwarancję spłaty. Podczas zakładania aukcji pożyczkobiorca może ustawić maksymalne oprocentowanie w skali roku 19%, w tym też będzie się zawierało oprocentowanie dla gwaranta. Każda z osób uczestniczących w pożyczce musi otrzymać swoje odsetki. Jednakże ich łączne oprocentowanie nie może przekroczyć, tj. 28,5%.