Aktualnie na rynku gospodarczym działają cztery biura informacji gospodarczej. Można w nich zasięgnąć wiadomości na temat konkretnej firmy, z którą zamierzamy podjąć współpracę. Jednak fakt, ze na rynku informacji działają cztery podmioty sprawia, że w istocie mamy do czynienia z równolegle istniejącymi systemami, i nie wiadomo który z nich jest najlepszy i najpełniejszy. Uzyskanie pełnej informacji wymaga skorzystania z usług kilku podmiotów, wtedy możemy te wiadomości porównać, uzupełnić sobie. Generalnie przecież nie o to chodzi, aby weryfikować uzyskane informacje, ale aby skupić się na prowadzeniu interesów. Jest bardzo dobrym pomysłem konieczność stworzenia platformy wymiany informacji, takiej Bazy Informacji Gospodarczej, która ułatwiałaby prowadzenie biznesów. W bazie znajdowałyby się zarówno te negatywne, jak i pozytywne wiadomości. Chodzi o wiarygodną i pełną informację. Jeśli jakaś firma odnosi sukcesy, to powinny być one w formie gwiazdek zaznaczane przy nazwie danej firmy. Nie chodzi jedynie negatywną weryfikację, ale rzetelne przedstawianie przedsiębiorstwa. Każdy przedsiębiorca, zanim przystąpi do prowadzenia biznesu z daną firma, będzie mógł sprawdzić w sieci, jaką ta firma ma opinię, czy jest wiarygodna. Tego typu baza będzie w zamierzeniu miała na celu zapobieżenie nietrafionych decyzji o współpracy. Chodzi o to, by zleceniodawca zawsze realizował płatności po złożeniu zamówienia. Z punktu widzenia gospodarczego, firmy będą znacznie sprawniej wówczas funkcjonowały.