Forex jest największym rynkiem walutowym na świecie, łączy światowe centra finansowe. Zakładając rachunek inwestycyjny na rynku walutowym Forex, możemy bezpośrednio uczestniczyć w procesach walutowych, jakie mają miejsce na rynkach walutowych. Wystarczy podjąć działania w internecie. Obecne zawirowania na rynkach walutowych wynikają z decyzji podjętych przez rząd szwajcarski o uwolnieniu franka. Gwałtowny wzrost ceny tej waluty w stosunku do euro, ściągnął z rynku nieco pieniędzy, teraz gdy Europejski Bank Centralny podjął decyzję o uwolnieniu euro i dodrukowaniu znacznej ilości pieniędzy, co ma pomóc w walce z ogarniającą Europe deflacją. W zamierzeniu ma też osłabić kurs euro w stosunku do dolata. W uproszczeniu, ruch Banku Centralnego polega na dodruku pieniądza i skupowaniu obligacji krajów strefy euro z rynku. Dzięki zwiększonemu popytowi na instrumenty dłużne spada ich stopa oprocentowania. Banki otrzymają znaczne ilości gotówki, zwiększy się ich zdolność kredytowania, jednym słowem będą miały co pożyczać, wpłynie to na ożywienie gospodarcze. Jak długo utrzymać się taki kurs? Nikt nie jest w stanie tak naprawdę tego przewidzieć, prognozy mówią o lekkim obniżeniu kursu franka szwajcarskiego i ustaleniu się na wysokości nieco poniżej 4 złotych. Teraz to frank będzie walutą, która będzie wyznacznikiem bogactwa i motywem do odkładania. Przez lata taką rolę pełnił dolar, aż do czasu kryzysu amerykańskiego, przez chwilę taka rolę próbowało przejąć euro. Obecnie na podium wskoczył frank.