Nowy rok przynosi zazwyczaj zmiany w przydzielaniu kredytów i w innych produktach bankowych. Zmieniająca się sytuacja na rynku wymusza na bankach i instytucjach pozabankowych nowe rozwiązania i oferty. W sytuacji wysokiej konkurencji instytucje proponują coraz to ciekawsze warunki kredytowe. Dla osób, które nie pracują na etacie na czas nieokreślony lub mają nieregularne dochody, kredyty na oświadczenie są naprawdę bezcennym rozwiązaniem. W sytuacji umów śmieciowych, pracy dorywczej, czy pozostawania w ogóle bez pracy przez jakiś okres, trudno jest związać koniec z końcem, nie mówiąc już o uzyskaniu zdolności kredytowej. Instytucje pozabankowe ponoszą większe ryzyko, udzielając pożyczek osobom na oświadczenie i za okazaniem dowodu osobistego. Pożyczki krótkoterminowe udzielane na takich warunkach dotyczą niewielkich kwot, za to są dość wysokie opłaty manipulacyjne. Z jednej strony instytucje finansowe zachęcają zerowym oprocentowaniem lub jedną ratą gratis, a z drugiej – starają się zabezpieczyć przez wpadką i niespłaconą przez kredytobiorcę pożyczką. Pożyczkobiorca otrzymuje promocję zachęcającą go do terminowej spłaty. Jeśli pierwsza pożyczka będzie spłacona w terminie, to istnieje szansa na kolejną, już na korzystniejszych warunkach. Najczęściej spłata powinna nastąpić w terminie od dwóch tygodni do miesiąca. Można też rozłożyć spłacanie pożyczonej kwoty na raty. W najnowszych promocjach pierwszy kredyt ma wysokie opłaty dodatkowe, każdy kolejny ma już inne warunki, ale też kwota kredytowania jest wyższa.