Od niedawna pojawiły się w internecie portale finansowe, społecznościowe, na których ludzie nawzajem udzielają sobie pożyczek. Nie dzieje się to gołosłownie, gdyż pożyczkobiorca i kredytodawca zawierają między sobą umowę. Na pożyczkę dla jednej osoby, może złożyć się kilku inwestorów. Inwestujący zarabiają na udzielaniu pożyczek do 12% w stosunku rocznym. Można zainwestować od 50 do 5000 złotych. Pożyczkobiorca, gdy pożycza pieniądze po raz pierwszy może otrzymać do 1000 złotych. Jeśli okaże się wiarygodnym pożyczającym kolejne pożyczki mogą być wyższe, nawet do 25 000 złotych. W łatwy sposób można zostać inwestorem i zarabiać. Jednym z takich portali społecznościowych, na których można udzielać pożyczki jest kokos.pl. Pożyczkobiorca ma obowiązek wpłacenia raty do 11-go każdego miesiąca. Po tym terminie część należna kredytobiorca trafia na jego konto. Przy wyższych kredytach na pożyczkę zrzuca się kilku inwestujących. Ryzyko straty jest rozłożone na kilka osób. Wiarygodni pożyczający otrzymują za terminowe spłaty gwiazdki. Im więcej gwiazdek, tym wyższą pożyczkę może uzyskać pożyczkobiorca. Pożyczający może się skontaktować z osobą, która chce otrzymać kredyt. Dzięki opcji „Zadaj pytanie” dostępnej na portalu, można nawiązać kontakt z osobą pożyczającą pieniądze, która otrzymuje powiadomienie o pytaniu i zostanie poproszona o udzielenie odpowiedzi. Odpowiedź będzie widoczna na stronie portalu. Jeśli pożyczający spłaca z opóźnieniem, jest to widoczne na stronie internetowej. Wszelkie kwestie są dobrze widoczne i jawne.