To banki zabiegają o klientów proponując coraz więcej coraz ciekawszych usług bankowych. Nie tylko produktami starają się zachęcić, ale skoro większość popularnych produktów bankowych, jak lokaty, prowadzenie kont osobistych, czy karty kredytowe są oferowane na podobnych warunkach, to usługi bankowe mające charakter niematerialny są kapitalna płaszczyzną, na której konkurencyjność i rywalizacja podmiotów bankowych o klienta zaczyna być lepiej widoczna i przybiera nieograniczone rozmiary. Usługami, jaki banki chcą przyciągnąć do siebie klientów, jest wszelkiego rodzaju doradztwo finansowe. Usługi te są zazwyczaj świadczone bezpłatnie i mają na celu zaznajomienie klienta z ofertą produktową banku, ewentualnie uświadomienie klientowi, co jest dla niego korzystne. W dobie wysokiej konkurencyjności zachodzi konieczność wprowadzenia pewnych usług, chociaż nie dają one oczekiwanego efektu finansowego, ale maja na celu zdobycie i zatrzymanie klienta. Usługi bankowe mogą mieć charakter płatny lub darmowy.

Doradztwo jest zazwyczaj darmowe, ale już ubezpieczenie karty kredytowej, czy ubezpieczenie do konta jest płatne. Na preferencyjnych warunkach, zazwyczaj taniej niż w towarzystwach ubezpieczeniowych, ale jednak jest to płatne. Biorąc pod uwagę analizy finansowe bank jest przedsiębiorstwem o pewnej specyfice działalności, która polega na kształtowaniu i oferowaniu usług. W celu rozszerzenia zakresu usług banki przyjmują określone kierunki działania, a szczególnie mają na uwadze specjalizację regionalną, stosowaną przez banki komunalne, kasy oszczędnościowe i banki spółdzielcze. Sprzyjają one rozwojowi danego rejonu, i są innowacyjną formą docierania do klienta. Usługi nieodpłatne mogą występować jako element wzbogacający pakiet usług dla określonego segmentu klientów. To tutaj banki szczególnie rywalizują ze sobą. Chodzi o wysokość marż przyznawana do operacji bankowych, czy usługę w rodzaju przechowywania kosztowności czy cennych dokumentów. Banki są skłonne do daleko idących negocjacji, aby zdobyć i zatrzymać klienta.