Jest obecnie kilka banków, które wykorzystując fundusze unijne, przygotowały ofertę kredytową dla małych i średnich przedsiębiorstw, zakładających częściowe umorzenie kredytu. Idea pożyczki bezzwrotnej, wspieranej z funduszy unijnych, jest unikalną forma dofinansowania jednoosobowej działalności gospodarczej i małych przedsiębiorstw. Taki kredyt może wynosić nawet do 25 tysięcy dodatkowego kapitału na finansowanie bieżących potrzeb firmy. Pozwala to na zachowanie płynności finansowej. Jest bezcenna pomocą dla każdego. Przez cały okres pożyczki spłaca się jedynie odsetki od pożyczonej kwoty. Dodatkowo można je wliczyć w koszty działalności firmy. Zatem można nie spłacać długu, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki określone w umowie z bankiem, m.in. terminowa spłata odsetek, złożenie wniosku o zwolnienie z długu oraz zapewnienie wymaganych wpływów comiesięcznych na rachunek założony w banku. Do zalet kredytu bezzwrotnego należą: zwolnienie ze spłaty kapitału pożyczki, niskie raty, gdyż spłaca się jedynie odsetki przez cały okres kredytowania. Kredyty są przewidziane dla młodych przedsiębiorstw i osób, które właśnie założyły działalność gospodarczą. Chodzi o zdynamizowanie rynku pracy. Dzięki temu mała firma zyskuje kapitał potrzebny do sfinansowania działalności firmy. Okres kredytowania wynosi 120 miesięcy, dzięki czemu rata odsetkowa nie będzie specjalnym obciążeniem. Jest to innowacyjne rozwiązanie na rynku usług bankowych. Kredyt, przy którym nie trzeba spłacać kapitału, mógł powstać dzięki funduszom unijnym.