Od jakiegoś czasu banki proponują klientom nową, atrakcyjna formę zarabiania pieniędzy. Wiadomo, że najlepszym sposobem uzyskiwania gotówki jest to, żeby pieniądze na nas zarabiały. Jednocześnie jest to dosyć trudna forma uzyskiwania zysku. Lokata strukturyzowana, bo o niej mowa, zakłada pewien stopień ryzyka. Składa się bowiem z dwóch części: pierwsza oszczędnościowa gwarantuje pewne dochody i oparta jest na tej samej zasadzie jak wszystkie dotychczasowe lokaty oferowane przez banki. Wysokość oprocentowania jest jasno określona, bank musi określić, jaki procent kapitału jest gwarantowany na koniec inwestycji (90% czy 100%). Druga część inwestycyjna, albo przyniesie zysk, albo nie. Zależnie od tego, jakie instrumenty finansowe dla niej wybierzemy. Na tym polega właśnie ryzyko i niepewność uzyskanych funduszy. Trzeba mieć doświadczenie i wiedzę na temat instrumentów finansowych rynków międzynarodowych, aby właściwie wybrać. Lokaty strukturyzowane są zakładane co najmniej na 2-3 lata. To jest bowiem okres, w czasie którego część oszczędnościowa przyniesie wystarczająco duży zysk, będący w stanie pokryć ewentualną stratę na funduszach inwestycyjnych. Banki zazwyczaj pobierają prowizję, czyli marżę, od zakładanych lokat strukturyzowanych. To koszty manipulacyjne związane z obsługą części inwestycyjnej. Zanim zdecydujemy się na taka formę lokowania pieniędzy dobrze jest porównać w internecie na portalach finansowych, różne formy lokat strukturyzowanych i wybrać dla siebie najdogodniejszą.