Wcale nie trzeba być posiadaczem gigantycznej fortuny, aby móc zostać bankowcem. W internecie powstaje coraz więcej portali społecznościowych, na których można zainwestować pożyczając pieniądze. Można zostać inwestorem pożyczając osobie potrzebującej gotówkę. Wszystko zgodnie z zasadami prawa i gwarancjami bezpieczeństwa dla każdej ze stron, zarówno pożyczającego, jak i pożyczkobiorcy. Obydwie strony zawierają ze sobą umowę, mówiąca na jakich zasadach pożyczkobiorca otrzymuje pieniądze, a na jakich inwestor udziela pożyczki. Może być kilku pożyczający jednej osobie. Inwestorem może zostać każda osoba fizyczna. Wystarczy do tego dowód osobisty zapewniający o dorosłości inwestora. Można zainwestować w kredyt środki finansowe od 50 złotych do 5000 złotych. Pieniądze się inwestuje poprzez portal społecznościowy. Środki na aukcję możesz wpłacać z różnych kont bankowych lub z subkonta, założonego na portalu. Pożyczkobiorca musi przejść pozytywnie weryfikację w BIG oraz dokonywaną przez portal. Pożyczający i inwestor zawierają ze sobą umowę w formie elektronicznej. Umowa jest przesyłana drogą mailową. Inwestujący może się kontaktować z pożyczającym przez pocztę elektroniczną, zadając pytania. Pożyczkobiorca jest zawsze weryfikowany przez portal społecznościowy. Jest zobowiązany do dostarczenia skanów dwóch dokumentów ze zdjęciem. Spłacając w terminie raty kredytu pożyczkobiorca otrzymuje gwiazdki, rating świadczy o wiarygodności pożyczkobiorcy i gwarantuje w przyszłości wyższą kwotę pożyczki. Przelew jest potwierdzany smsem, chyba że następuje z subkonta na portalu.