W krajach zachodnich i w USA wielu pracodawców wypłaca tygodniówkę, zamiast wynagrodzenia miesięcznego. Jest to wygodna forma gospodarowania pieniędzmi. Chociaż zarówna u nas, z liczeniem miesięcznym, jak i w krajach mających tygodniową wypłatę, obowiązuje ta sama zasada ekonomiczna. Nie można wydawać więcej niż się dostaje. Wszystkie kolejne zasady ekonomiczne są konsekwencją tej pierwszej. Jednak jak poradzić sobie maja z tym faktem zakupocholicy albo osoby, które zwyczajnie zarabiają mało i wciąż muszą dokonywać wyborów między jednym towarem a drugim. Wysoka technologia jaka towarzyszy naszej cywilizacji wychodzi naprzeciw i takim potrzebom. W internecie, bo w internecie jest wszystko, można uzyskać darmowy program prowadzenia domowych finansów.

Ściągnięcie go na komputer nie jest już problemem. Domowe finanse pozwalają na zapanowanie nad budżetem i rozsądne planowanie wydatków, nawet w taki sposób, aby cos jeszcze oszczędzić. Posługiwanie się programem wymaga systematyczności i dokładności. Wpisujemy w odpowiednie rubryki wszystkie dokonane zakupy i wydatki, po drugiej stronie wpisujemy przychody. Należy dbać, aby ta druga rubryka zapełniała się szybciej i gęściej. Wtedy unikniemy wiele trudów życia. Jeśli jednak tak się nie dzieje, systematyczne wpisywanie wszystkich kosztów ułatwi nam kontrolę nad wydatkami i planowanie. Programy finansów domowych wykorzystują arkusze kalkulacyjne Excela.

Dzięki temu będziemy mogli dokonać analizy, na co wydajemy najwięcej, z czego można zrezygnować, a co przełożyć na inny miesiąc. Program znacznie przybliży nam naszą strukturę wydatków. Często nie myślimy o tym, jak dużo pieniędzy wydajemy i na co. Ponoszone koszty można przedstawić na wykresach, co daje lepszy obraz. Programy domowych finansów uczą w przyspieszony sposób gospodarowania gotówką, umożliwiają racjonalne planowanie domowego budżetu. O ile pozwolimy najmłodszym na wpisywanie codziennych kosztów, to szybciej zrozumieją jak drogie jest życie, na co potrzeba, ile pieniędzy. To bardzo ważna lekcja ekonomii, która przydaje się w dorosłym życiu.