Ulokowanie pieniędzy w banku, założenie lokaty, to dosyć pewny sposób na niewielki dochód. Mało, ale na pewno. Posiadając jakieś oszczędności, warto pomyśleć o lokacie. Obecnie inflacja jest tak niewielka, a w zasadzie bardziej można mówić o deflacji, że zakładanie lokaty nie tylko uchroni nas przez utratą realnej wartości pieniądza, ale też zapewni profit. Mamy do wyboru dwa rodzaje lokaty, jeśli chodzi o czas trwania. Lokaty krótkoterminowe przewidywane są do roku czasu, a najczęściej na dwa czy trzy miesiące, natomiast lokaty długoterminowe są zakładane na 2-3 lata. Lokaty mają różne oprocentowanie, stałe albo zmienne, zależnie od okresu, na jaki jest założona. Te krótkoterminowe zazwyczaj mają oprocentowanie stałe. Tak więc podpisując umowę z bankiem, wiemy dokładnie ile pieniędzy otrzymamy po upływie okresu blokady; w przypadku lokat długoterminowych sprawa jest nieco inna. Lokaty długoterminowe częściej przewidują oprocentowanie zmienne. Przez dwa lub trzy lata Rada Polityki Pieniężnej może podnieść lub obniżyć stopy procentowe, zatem oprocentowanie lokaty również ulegnie zmianie. Na pewno jednak uzyskamy przychód równoważący nam spadek realnej wartości pieniądza. Jest to niewątpliwa zaleta wszelkiego rodzaju lokat. Wysokość oprocentowania można sprawdzić na internetowych forach finansowych bądź rankingach i wybrać najlepszą, najkorzystniejszą opcję. Niektóre banki oferują blokady na tydzień lub kilka dni, do miesiąca czasu, ale wtedy mówimy już o większych sumach.