Usługi bankowe oferowane są osobom prywatnym, gospodarstwom domowym, małym, średnim przedsiębiorstwom, także korporacjom o różnej formie organizacyjno-prawnej, a także podmiotom gospodarczym non – profit takim jak fundacje, związki wyznaniowe. Różnorodność podmiotów fizycznych i prawnych, korzystających z usług bankowych pod względem ich zamożności, struktury organizacyjno-prawnej powoduje, iż banki oferują potencjalnym klientom pakiety usług. Z usług banków korzystają także podmioty sfery finansów publicznych.

Biorąc pod uwagę klientów indywidualnych kompleksowe zaspokojenie potrzeb finansowych wymaga przygotowania ze strony banku kompleksowej oferty usług oraz produktów, których efektywna sprzedaż musi być wspierana reklamą i odpowiednią promocją oraz zabezpieczeniem odpowiedniej organizacji pracy placówek bankowych. Przykładem zintegrowania specjalistycznej oferty usług dla klientów indywidualnych jest kompleksowa oferta internetowa, jak zakładanie konta poprzez internet, lub przez telefon, a także zakładanie lokat czy zaciąganie kredytów. Decyzje podejmowane w domu mają znamiona komfortu, bez kolejek, bez stresu i dojazdów do placówek bankowych. Banki podejmują tego typu działania z myślą zdobyciu lojalnego klienta, który będzie korzystał z różnych usług przez wiele lat.

Usługobiorca, jakim jest jednoosobowe przedsiębiorstwo stanowi podstawową komórkę, a zarazem podstawowego odbiorcę banku w sensie wdzięcznego obiektu promocji, gdyż wszelkie kredyty mające na celu wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw napotykają na podatny grunt. Część kredytu może być finansowana ze środków unijnych, co ma teraz dosyć często miejsce, i jest o tyle atrakcyjne dla małego przedsiębiorcy, że część kredytu jest umarzana, przy spełnieniu określonych warunków dla banku. Warunkiem może być na przykład konieczność prowadzenia działalności przez nie mniej niż 10 lat. Z punktu widzenia banku, bank nie ponosi tutaj straty, a znajduje lojalnego klienta na wiele, wiele lat.