Warsztaty i szkolenia mają charakter pomocniczy dla kadry zarządzającej. Zarówno pracownicy, jak i kadra menedżerska mają swoje szkolenia o nieco innym profilu. Szkolenia zależne sa od rodzaju i charakteru wykonywanej pracy. Godne polecenia są treningi dla kadry menedżerskiej. Uczą one pracy w zespole, wzbudzania motywacji metodami pozaekonomicznymi. Dają trening osobowościowy. Wiele firm trenerskich, działających w internecie oferuje szkolenia i warsztaty wyjazdowe. Nie chodzi tylko o szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji. Gdyż te mają raczej charakter długofalowy i specjalistyczny. Zazwyczaj odbywają się w większych miastach, a czasem na zamówienie konkretnej firmy. Wówczas szkolenia odbywają się na terenie zakładu pracy, a finansuje je pracodawca. Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji zespołu pracowniczego i zapoznanie ich z nowymi możliwościami technologicznymi, oraz adaptacja do nowych zadań, czekających pracowników. Innego rodzaju są ćwiczenia coachingowe, oferowane w internecie. Maja one na celu pracę nad sobą, trening osobowościowy, dążenie do samorealizacji.

Dzięki grom symulacyjnym realizowanym na seminariach, szkoleniach i warsztatach wyjazdowych, można dowiedzieć się o samym sobie zupełnie nowych rzeczy. Sytuacje ekstremalne i problemy do rozwiązania , jakie są zadawane pracowników, mają na celu rozwój osobisty oraz zmuszenie ich do działania w sytuacji stresu i presji czasowej. Firmy trenerskie mnożące się w sieci, proponują – szalenie modne ostatnio – coaching. Dotyczy on różnego rodzaju szkoleń, jest jednym z ich elementów. Można mówić o coachingu w relacji szkoleń biznesowych, programowania, zarządzania, menedżerskich, bezpieczeństwa, handlowców, w przedsiębiorstwie. Te ostatnio realizowane są na terenie firmy, a gry symulacyjne są opracowywane na konkretne potrzeby. Szkolenia organizowane przez firmy działające w sieci najczęściej mają charakter wyjazdowy. Wedy w oderwaniu od codziennych spraw, można osiągnąć najlepsze efekty. Warto przynajmniej raz w roku korzystać z tego rodzaju usług, gdyż potem firma dobiera dużo lepiej pracowników do odpowiedzialnych zadań.