Trudno dzisiaj spotkać osobę, która nie miałaby konta w banku. Natomiast pytanie, czy chętnie korzystamy z bankowych usług? Czy wolimy trzymać gotówkę w domu wychodząc z założenia, że bank nie spełni naszych oczekiwań. Z tym bywa różnie. Zaledwie połowa dorosłych obywateli uważa, ze warto lokować pieniądze w bankach i na lokatach, druga część widocznie zadowala się posiadaniem konta, a gromadzenie oszczędności zostawiając we własnym zakresie. Z usług bankowych korzystamy najczęściej, gdy potrzebujemy zaciągnięcia kredytu lub pożyczki. To usługi z które kojarzą nam się z bankiem. Pomijając oczywiście, prowadzenie konta.

Gdyż posiadanie konta jest wymuszane przez pracodawcę, który przelewa tam wynagrodzenie, czy przez ZUS, który z kolei wypłaca na konto swoje świadczenia. Bankowość dla klientów indywidualnych zaspokaja w sposób kompleksowy potrzeby finansowe dotyczące płacenia, pożyczania oraz w mniejszym stopniu inwestowania; kolejnym elementem, z którego korzystamy dosyć często to bankowość elektroniczna, czyli bankomaty, wypłacające gotówkę; zdalne korzystanie z usług bankowych za pomocą urządzeń mobilnych jak telefony komórkowe, czy tablety.

Oprócz kredytowania możemy mówić o usługach w rodzaju przechowywania kosztowności, ważnych dokumentów, obligacji czy wyceny nieruchomości. Do ważnych usług należą lokaty, te z kolei są usługą jaką banki cenią sobie najbardziej i uważają, za istotną część własnej działalności. Natomiast sami klienci nie oceniają lokat zbyt wysoko w kategoriach możliwości oszczędzania. Za najbardziej atrakcyjna formą i przynoszącą zyski są uznawane akcje. Być może to zaskakujący wniosek, ale chętniej kupujemy akcje niż zakładamy lokaty. W nabywaniu akcji banki bardzo chętnie pośredniczą i to nie tylko na giełdzie, ale też u prywatnych osiadaczy; banki pośredniczą w zaciąganiu zobowiązań z emisją papierów wartościowych i przy dokonywaniu obrotu papierami, przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości. Nasze zaufanie do banków jest obecnie dużo większe niż jeszcze w ubiegłym wieku.