Wszyscy będziemy się rozliczać elektronicznie. Dla osób, które niechętnie podchodzą do komputerów i internetu, czyli dla osób starszych, nie jest to dobra wiadomość. Natomiast drugą stroną medalu, czyli drugą częścią tej informacji jest to, że nie będziemy musieli sami wypełniać zeznań podatkowych, ale jedynie będziemy je sprawdzać. Reforma wypełniania PITow rozpocznie się właśnie od emerytów. W przyszłym roku uruchomiona zostanie usługa wypełniania zeznań podatkowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jedynie poprzez internet. Obecnie jeszcze cały czas jest dowolność, można składać PITy przez internet, można też samodzielnie, zgłaszając się z papierową wersją do właściwej placówki urzędu skarbowego. Z czasem Ministerstwo Finansów ma obowiązek utworzenia elektronicznego konta podatkowego dla każdego obywatela, niezależnie czy jest on emerytem, rencistą, pracownikiem państwowym, czy osobą pracującą na zlecenie, czy też posiada własną firmę. Osoby fizyczne rozliczający się w sposób elektroniczny, nie będą musiały posiadać podpisu elektronicznego. Obowiązek przekazywania urzędom skarbowym informacji o dochodach podatników wyłącznie drogą elektroniczną będzie dotyczył całego społeczeństwa. W systemie, każdy będzie miał tam swoje miejsce, podatnik znajdzie propozycję wypełnionego zeznania rocznego. Trzeba będzie je zatwierdzić, jeśli będzie ona naszym zdaniem, prawidłowo wypełniona. wystarczy potwierdzające kliknięcie, nie będzie wymagany podpis elektroniczny. Chociaż z czasem czeka nas konieczność posiadania elektronicznej wersji podpisu.